Brand- & Bedrijfsveiligheid Trainings Bureau

 

 

 

Advies

Voor de veiligheid van uw bedrijf en uw personeel is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw brandblusapparatuur. Daarnaast zijn er ook steeds meer verzekeraars en overheidsinstellingen die adviseren of zelfs eisen dat periodieke controle op brandblusapparatuur plaatsvindt.Door gebruik te maken van de jaarlijkse controles en onderhoudsbeurten die BBTB aanbiedt, bent u er altijd van verzekerd dat uw blusapparatuur perfect werkt wanneer dit het meest nodig is. Wij controleren en onderhouden blusmiddelen conform de NEN 2559 en EN 671-3 normen. Dit verzekert u van een uniforme, objectieve en degelijke controle.Goede brandbeveiliging houdt meer in dan alleen een paar blussers ophangen. Minstens zo belangrijk is het in kaart brengen van de risico's, en hierbij de beste preventieve maatregelen nemen. BBTB helpt u graag bij het selecteren van de juiste apparatuur, de plaatsing hiervan en het aanbrengen van heldere instructies, informatie over vluchtroutes en EHBO-voorzieningen.

 

 

 

 
 

 
 Advies  Trainingen  Verhuur  Verkoop  Keuringen